توضیحات بریل موبایل

 

در هر جامعه ای که افراد کم توان بخشی از آن جوامع را تشکیل می‌دهند یکی از ناتوانی های افراد درگیر را دچار مشکلات زیادی می کند نابینایی است . طبیعتاً استفاده از تکنولوژی های که برای افراد عادی توسعه داده شده نیز افراد نابینا را دچار چالش می کند فناوری که امروزه نقش پررنگ و غیر قابل انکاری در زندگی انسان بازی می کند تلفن های همراه و وسایل ارتباط جمعی می باشد در بستر ارتباطی که به واسطه این تکنولوژی ایجاد شده تقریباً جایگاه خاصی برای نابینایان اندیشیده نشده است رسی نابینایان به دنیای تلفن‌های همراه فقط از طریق موبایل‌های با صفحه نمایش بریل یا دستیارهای صوتی امکان پذیر است . صفحات نمایشی که با تکنولوژی خط بریل کار می کنند چند نوع هستند انواع بوبینی و نوع باد شونده . تکنولوژی های موجود ایراداتی دارند از جمله عمر پایین ، قابلیت‌های محدود ، هزینه بالا ، امنیت پایین ، عدم امکان توسعه اپلیکیشن بر اساس نمایشگرهای بریل موجود و … ،