توضیحات پروژه مریخ

 

بر اساس این پروژه بر روی روش ارسال بار به صورت پیوسته و عمودی از ارتفاع صفرتا ۳۰۰ کیلومتری پایه ریزی شده است که خود شامل سه قسمت کلی است ، روش جلوگیری از گرمایش زمین ، کنترل انرژی تخریبی گردبادها جهت کاهش خسارت های مالی ناشی از این طوفانها